Wiadomość dla obywateli USA: Nadszedł czas, żeby odesłać karty do głosowania korespondencyjnego!

Nadszedł czas, żeby odesłać karty do głosowania korespondencyjnego!

Karty do głosowania korespondencyjnego zostały wysłane do wyborców za granicą. Wszyscy obywatele amerykańscy, którzy złożyli wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego i wybrali opcję odbioru karty faksem lub emailem, powinni ją już otrzymać. Po otrzymaniu karty do głosowania należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wypełnienia i odesłania karty przesłanymi przez stanowe biuro wyborcze.

Jeśli Państwa stan dopuszcza możliwość odesłania wypełnionej karty do głosowania elektronicznie, zachęcamy do skorzystania z tej opcji. Jeśli Państwa stan wymaga, aby odesłać wypełnioną papierową kartę do głosowania, mogą Państwo skorzystać z usług poczty międzynarodowej, profesjonalnej firmy kurierskiej lub z poczty dyplomatycznej Ambasady Amerykańskiej w Warszawie. Jeśli tak byłoby Państwu wygodniej, Państwa kartę do głosowania może do Ambasady przynieść przyjaciel lub członek rodziny w Państwa imieniu.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z poczty dyplomatycznej, należy umieścić włożoną do zaklejonej koperty kartę do głosowania do koperty z adresem stanowego biura wyborczego i przyklejonym znaczkiem o odpowiedniej wartości. Odpowiednio oznaczone koperty można wydrukować na stronie FVAP.gov.

Karty do głosowania można przynosić do Działu Obywateli Amerykańskich w Ambasadzie dowolnego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30.  (Zwracamy uwagę, że wszystkie osoby odwiedzające Ambasadę podlegają kontroli bezpieczeństwa. Nie wolno wnosić do budynku urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych. Wszystkie osoby wchodzące do Ambasady muszą mieć zakryte usta i nos. Prosimy nie przychodzić do Ambasady, jeśli jest się chorym.)

Jeśli chcą Państwo odesłać swoją kartę do głosowania pocztą dyplomatyczną, radzimy, aby dostarczyli ją Państwo do Ambasady do 2 października, aby zdążyła dotrzeć do Państwa stanowego biura wyborczego przed wyznaczonym terminem. Po odesłaniu karty do głosowania mogą Państwo sprawdzić, czy dotarła ona do stanowego biura wyborczego.

Haven’t received your ballot yet?  Use the emergency write-in ballot.  U.S. citizens who requested an absentee ballot but haven’t received it should go to FVAP.gov to complete a Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB).  Follow the above guidance for returning your ballot.  If you later receive your regular absentee ballot, complete and return it immediately.  Local election officials will count just one ballot per voter and will use the regular ballot if received by your state’s ballot receipt deadline.

Jeszcze nie otrzymali Państwo karty do głosowania korespondencyjnego? Należy skorzystać z zapasowej karty do głosowania korespondencyjnego Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB)   dostępnej na stronie FVAP.gov. Powyżej znajdują się instrukcje, jak można odesłać kartę do głosowania. Jeśli później otrzymają Państwo stanową kartę do głosowania, należy ją wypełnić i odesłać. Biuro wyborcze policzy tylko jedną z nich, a jeśli biuro wyborcze otrzyma obie karty przed upływem terminu ich składania, policzony zostanie głos oddany na stanowej karcie.

Zapomnieli Państwo zarejestrować się lub złożyć wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego? Wciąż jeszcze jest na to czas pod warunkiem, że zrobią to Państwo natychmiast. Istnieją trzy możliwości:

Opcja #1: Należy dziś zarejestrować się i złożyć wniosek o kartę do głosowania na formularzu Federal Post Card Application (FPCA) na stronie FVAP.gov. Następnie należy wybrać opcję elektronicznej wysyłki karty do głosowania, podać swój adres emailowy lub numer faksu oraz przesłać formularz do swojego stanowego biura wyborczego. Prawie wszystkie stany dopuszczają, aby wyborcy przebywający za granicą składali wnioski o kartę do głosowania korespondencyjnego emailem lub faksem. Kartę do głosowania należy wypełnić natychmiast po jej otrzymaniu.

Opcja #2: Należy postępować zgodnie z instrukcjami w Opcji #1, a oprócz tego wypełnić i odesłać jednocześnie Federalną Kartę do Głosowania Korespondencyjnego Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB), aby Państwa głos został policzony. Opcja ta może być najlepsza dla wyborców głosujących po raz pierwszy, jeśli Państwa stan wymaga odesłania wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego Federal Post Card Application pocztą. Jeśli/gdy otrzymają Państwo stanową kartę do głosowania, należy ją wypełnić i odesłać. Biuro wyborcze policzy tylko jedną z nich, a jeśli biuro wyborcze otrzyma obie karty przed upływem terminu ich składania, policzony zostanie głos oddany na stanowej karcie.

Opcja #3: Wyborcy z następujących stanów mogą skorzystać z Federalnej Karty do Głosowania (FWAB) jako jednocześnie formularza rejestracyjnego, wniosku o kartę do głosowania korespondencyjnego oraz karty do głosowania korespondencyjnego: Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Virginia, oraz Washington. (UWAGA: FWAB musi dotrzeć do stanowego biura wyborczego przed terminem odsyłania wniosków o kartę do głosowania korespondencyjnego lub formularzy rejestracyjnych, w zależności od tego, który termin wypada wcześniej).

Twój głos się liczy

Wiele wyborów w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dziesięciu latach zostało rozstrzygniętych różnicą 0,1% głosów. Wszystkie stany są zobowiązane do policzenia każdej karty do głosowania korespondencyjnego pod warunkiem, że jest ważna i zostanie dostarczona do lokalnego biura wyborczego przed terminem przyjmowania kart do głosowania (są to różne daty w różnych stanach).

Bądź dobrze poinformowanym wyborcą. Zapoznaj się ze stroną zawierającą przydatne linki FVAP links page, która pomoże ci w gromadzeniu informacji na temat kandydatów i istotnych kwestii. Możesz także czytać ogólnonarodowe i lokalne gazety online, a także szukać informacji i artykułów w Internecie.

Aby otrzymywać informacje na temat dat wyborów i terminów, zasubskrybuj komunikaty wysyłane przez Federalny Program Pomocy Wyborcom FVAP (vote@fvap.gov).

FVAP umieszcza swoje komunikaty także na Facebooku i Twitterze.

Pytania

Jeśli masz pytania dotyczące rejestracji do głosowania za granicą, skontaktuj się z Działem Obywateli Amerykańskich pod numerem telefonu +48 22 504 2784, lub napisz wiadomość na adres acswarsaw@state.gov.