Wiadomość dla obywateli USA – Przypomnienie o terminie składania zeznania podatkowego

Rozpoczął się sezon podatkowy. Przypominamy o konieczności złożenia zeznania podatkowego!

Ambasada Amerykańska w Warszawie przypomina obywatelom amerykańskim, że są oni zobowiązani do złożenia federalnego zeznania podatkowego w Internal Revenue Service (IRS) do 18 kwietnia 2022. Obywatele amerykańscy oraz stali rezydenci USA mieszkający lub podróżujący poza Stanami Zjednoczonymi z reguły są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego (w tym  dotyczącego podatku od dochodu, nieruchomości, darowizny) oraz zapłacenia szacunkowego podatku na tej samej zasadzie co osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Dochód osiągany poza Stanami Zjednoczonymi podlega opodatkowaniu niezależnie od miejsca zamieszkania.

Informacje dla amerykańskich podatników mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi znajdują się na stronie: https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/us-citizens-and-resident-aliens-abroad. Linki do dalszych instrukcji Internal Revenue Service znajdują się na stronie Federal Benefits and Obligations na travel.state.gov.