Wiadomość dla obywateli USA: Udział w wyborach w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku

Ważna informacja: Poczta dyplomatyczna Ambasady USA w Warszawie 19 czerwca wznowiła wysyłkę przesyłek. Obywatele amerykańscy mogą korzystać z poczty dyplomatycznej, aby odsyłać karty do głosowania i inne materiały związane z udziałem w wyborach. Zwracamy jednak uwagę, że z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, dostarczenie przesyłek znacznie się opóźnia. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji.

Rejestracja do głosowania oraz składanie karty do głosowania to szybki i prosty proces, który można przeprowadzić gdziekolwiek na świecie!

Zacząć należy od potwierdzenia rejestracji w danym stanie. Niektóre stany wymagają, aby osoby głosujące spoza Stanów Zjednoczonych rejestrowały się co roku, więc może będą musieli Państwo zarejestrować się ponownie. Na stronie FVAP.gov znajdą Państwo między innymi stanowe informacje dotyczące rejestracji do głosowania w wyborach, czy ubiegania się o kartę do głosowania. Gdy potwierdzą Państwo swoją rejestrację, należy wykonać kilka prostych kroków, aby móc głosować w amerykańskich wyborach w 2020 roku:

  1. Prośba o kartę do głosowania: Większość stanów umożliwia złożenie wniosku o kartę do głosowania przez stanowe portale internetowe dedykowane głosowaniu w wyborach. Strony te można odwiedzić poprzez FVAP.gov. Mogą Państwo także wypełnić Wniosek o Federalną Kartę do Głosowania (FPCA).  Wypełniając FPCA, wnioskują Państwo o kartę do głosowania we wszystkich wyborach federalnych (na Prezydenta, do Senatu i Izby Reprezentantów), w tym w prawyborach i wyborach uzupełniających w roku kalendarzowym, w którym wniosek został złożony. Wszystkie poprawnie wypełnione, podpisane i datowane wnioski FPCA są akceptowane przez wszystkie lokalne komisje wyborcze we wszystkich stanach i na Amerykańskich Terytoriach Zależnych. Wniosek można wypełnić online na stronie www.FVAP.gov, używając przewodnika online assistant.

Bez względu na to, czy o wniosek do głosowania wystąpili Państwo bezpośrednio na stanowym portalu czy też wypełniając FPCA, zachęcamy do poproszenia swojej lokalnej komisji wyborczej o elektroniczne dostarczenie czystych kart do głosowania (e-mailowo, do pobrania z Internetu lub faksem, w zależności od stanu), co jest najszybszą metodą na otrzymanie karty do głosowania, a także umożliwia zwrot wypełnionej karty do głosowania przed wyznaczonym terminem.

  1. Odbiór i wypełnianie karty do głosowania: Stany są zobowiązane do rozesłania kart 45 dni przed wyborami federalnymi, a w przypadku prawyborów karty wysyłane są przynajmniej na 30 dni przed głosowaniem. W większości stanów możliwe jest potwierdzenie rejestracji i odbioru karty do głosowania drogą internetową.
  2. Zwrot wypełnionej karty do głosowania: Niektóre stany dopuszczają zwrot wypełnionej karty do głosowania e-mailem lub faksem, inne nie. Jeśli Państwa stan wymaga przesłania papierowej wersji do lokalnej komisji wyborczej, mogą Państwo wysłać ją międzynarodową pocztą, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Ambasady USA w Warszawie. Ambasada wyśle Państwa materiały do głosowania pocztą dyplomatyczną z Ambasady do placówki sortowania poczty w Stanach Zjednoczonych bez żadnej opłaty. Dokumenty należy włożyć do koperty zwrotnej ze znakiem uiszczonej amerykańskiej opłaty pocztowej lub do koperty z właściwym amerykańskim znaczkiem pocztowym i zaadresować ją do odpowiedniej komisji wyborczej.

Koperty z materiałami do głosowania można zostawić w Ambasadzie USA w Warszawie każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30.Zwracamy uwagę, że wszystkie osoby wchodzące do Ambasady są poddawane kontroli bezpieczeństwa i nie będą Państwo mogli wnieść na teren placówki urządzeń elektronicznych w tym telefonów komórkowych. Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 należy spodziewać się, że materiały wysłane pocztą dyplomatyczną zostaną dostarczone do lokalnych biur wyborczych w USA w przeciągu co najmniej 30 dni. Wszyscy obywatele USA przebywający poza Stanami Zjednoczonymi powinni złożyć swoje materiały do głosowania w odpowiednim terminie.

 Informacje o kandydatach – źródła internetowe. Na stronie FVAP links dostępne są przydatne informacje na temat kandydatów, ich historii głosowania oraz stanowisk zajmowanych przez nich w różnych kwestiach. Informacje te są obiektywne, szeroko dostępne i łatwe do uzyskania online.  Istnieje również możliwość czytania ogólnokrajowej i lokalnej prasy, a także użycia wyszukiwarki do znalezienia artykułów i rożnego rodzaju informacji.   Aby otrzymywać informacje o datach wyborów oraz terminach składania dokumentów, można zapisać się do Voting Alerts (vote@fvap.gov), które są też udostępniane na Facebooku (@DODFVAP), Twitterze (@FVAP) oraz Instagramie (@fvapgov).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Federal Voting Assistance Program (FVAP) – FVAP.gov. Jeśli maja Państwo pytania dotyczące rejestracji do głosowania za granicą, prosimy o kontakt z Działem Obywateli Amerykańskich pod numerem telefonu +48 22 504 2784 oraz pod adresem acswarsaw@state.gov.