Wiadomość dla obywateli USA: Zarejestruj się do głosowania w 2018 roku – 22 stycznia 2018

Ambasada USA w Warszawie

Wiadomość dla obywateli USA: Zarejestruj się do głosowania w 2018 roku

 22 stycznia 2018

 

Każdy głos się liczy!  Czy wiedzieli Państwo, że wiele wyborów do Izby Reprezentantów i Senatu rozstrzygało mniejszą ilością głosów niż liczba osób głosujących korespondencyjnie? Wszystkie stany są zobowiązane liczyć każdy głos oddany korespondencyjnie pod warunkiem, że jest ważny i dotrze do lokalnej komisji wyborczej w wyznaczonym terminie.

Oto kilka warunków, które należy spełnić, aby móc głosować w wyborach w 2018 roku:

  1. Prośba o kartę do glosowania: nowy Wniosek o Federalną Kartę do Głosowania (FPCA). Nowy wniosek FPCA musi zostać wypełniony po 1 stycznia 2018 roku, aby można było otrzymać kartę do głosowania w wyborach w 2018 roku. Wypełnienie takiego wniosku pozwala na głosowanie korespondencyjne we wszystkich wyborach federalnych (na Prezydenta, do Senatu i Izby Reprezentantów), w tym w prawyborach i wyborach uzupełniających w roku kalendarzowym, w którym wniosek został złożony. Wniosek FPCA jest akceptowany przez wszystkie lokalne komisje wyborcze we wszystkich stanach i na Amerykańskich Terytoriach Zależnych.

Wniosek można wypełnić online na stronie www.FVAP.gov. Online voting assistant zawiera pytania dotyczące stanu, w którym chcieliby Państwo głosować. Zachęcamy do poproszenia Państwa lokalnej komisji wyborczej o elektroniczne dostarczenie czystych kart do głosowania (e-mailowo, do pobrania z internetu lub faksem, w zależności od stanu). Aby móc skorzystać z tej opcji, należy przy wypełnianiu wniosku podać swój adres e-mail. Wniosek FPCA należy złożyć zgodnie z instrukcjami na stronie FVAP.gov. Tam znajdują się informacje o tym, które stany dopuszczają złożenie wniosku drogą elektroniczną, a które wymagają wersji papierowej z oryginalnym podpisem. Jeśli muszą Państwo złożyć wniosek w wersji papierowej, prosimy o zapoznanie się z poniższymi opcjami wysyłki.

  1. Odbiór i wypełnianie karty do głosowania: wszystkie stany są zobowiązane do rozesłania kart 45 dni przed wyborami federalnymi, a w przypadku prawyborów karty wysyłane są przynajmniej na 30 dni przed. W większości stanów możliwe jest potwierdzenie rejestracji i odbioru karty do glosowania drogą internetową.
  2. Zwrot wypełnionej karty do głosowania: niektóre stany dopuszczają zwrot wypełnionej karty do glosowania e-mailem lub faksem. Jeśli Państwa stan wymaga przesłania papierowej wersji do lokalnej komisji wyborczej, mogą Państwo skorzystać z usług poczty międzynarodowej, firm kurierskich takich, jak FedEx czy DHL, a także dostarczyć wypełnione karty do głosowania do Ambasady USA w Warszawie lub do Konsulatu Generalnego w Krakowie w ich godzinach pracy. Dokumenty należy włożyć do koperty zwrotnej ze znakiem uiszczonej opłaty pocztowej (dostępnej w sekcji „Downloadable Election Materials” na stronie FVAP.gov) lub do koperty ze znaczkiem poczty Stanów Zjednoczonych i zaadresować ją do odpowiedniej komisji wyborczej.
  3. Nowość – FVAP oferuje usługę email to fax: Federal Voting Assistance Program (FVAP) wprowadzi usługę konwertowania wiadomości e-mail na faks dla obywateli mających problem z dostarczeniem materiałów do głosowania do stanów, które nie akceptują dokumentów wysłanych e-mailem. Więcej informacji tutaj.

Informacje o kandydatach – zasoby online. Na stronie FVAP links page dostępne są przydatne informacje na temat kandydatów, ich historii głosowania oraz stanowisk zajmowanych przez nich w różnych kwestiach. Informacje te są obiektywne, szeroko dostępne i łatwe do uzyskania online.  Istnieje również możliwość czytania ogólnokrajowej i lokalnej prasy, a także użycia wyszukiwarki do znalezienia artykułów i rożnego rodzaju informacji.   Aby otrzymywać informacje o datach wyborów oraz terminach składania dokumentów, można zapisać się do Voting Alerts (vote@fvap.gov), które są też udostępniane na Facebooku i Twitterze FVAP.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Federal Voting Assistance Program (FVAP) – FVAP.gov. Jeśli maja Państwo pytania dotyczące rejestracji do głosowania za granicą, prosimy o kontakt z Warsaw’s Voting Assistance Officer pod adresem acswarsaw@state.gov.

Pamiętajmy, każdy głos się liczy!

Przydatne informacje:

  • Bieżące wiadomości znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Konsularnych Departamentu Stanu, gdzie można znaleźć informacje na temat aktualnych zagrożeń występujących na świecie, komunikaty i ostrzeżenia dla podróżnych, a także najważniejsze informacje o Polsce.
  • Program Departamentu Stanu dla Przezornych Podróżnych Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Rejestracja w programie da Państwu dostęp do aktualnych informacji na temat sytuacji za granicą oraz ułatwi Ambasadzie lub Konsulatowi Stanów Zjednoczonych kontakt z Państwem w razie nagłej konieczności.
  • Ambasada USA w Warszawie mieści się przy Al. Ujazdowskich 29/31 (tel: +48-22-504-2000). Sekcja Obywateli USA jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00. Wyłącznie w nagłych przypadkach po godzinach pracy można kontaktować się z oficerem dyżurnym Ambasady pod numerem telefonu +48-22-504-2000.
  • Konsulat Generalny w Krakowie mieści się przy ulicy Stolarskiej 9, 31-043 Kraków (tel. +48-12-424-5100) i jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:30 – 12:00 i 13:00 – 15:30. Należy wcześniej umówić się na spotkanie. Wyłącznie w nagłych przypadkach, po godzinach pracy mogą Państwo kontaktować się z oficerem dyżurnym Konsulatu pod numerem telefonu: +48-601-483-348.
  • Można także zadzwonić pod numer 1-888-407-4747 bezpłatny w USA i Kanadzie lub, w przypadku połączeń z innych krajów, pod numer 1-202-501-4444 (zwykłe połączenie płatne). Numery te są dostępne w godzinach 8:00-20:00 czasu wschodnioamerykańskiego od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem amerykańskich świąt federalnych).
  • Zapraszamy również do śledzenia nas na Twitterze i Facebooku.