Wiadomość dla obywateli USA: Zmiany w formacie informacji dotyczących bezpieczeństwa

Ambasada USA w Warszawie

Wiadomość dla obywateli USA: Zmiany w formacie informacji dotyczących bezpieczeństwa

9 stycznia 2018

W środę 10 stycznia 2018 roku Departament Stanu wprowadzi zmiany w formacie informacji dotyczących bezpieczeństwa, aby były one łatwiejsze do znalezienia, zrozumienia i wykorzystania.

Rekomendacje dotyczące podróży zastąpią Ostrzeżenia dotyczące podróży (Travel Warnings and Travel Alerts). Rekomendacje będą przygotowywane dla każdego kraju i będą zawierały cztery standardowe poziomy rekomendacji. W rekomendacjach znajdzie się wyjaśnienie dla przypisanego im poziomu oraz jasne wskazówki dla obywateli USA, jakie działania należy podjąć.

Ostrzeżenia zastąpią Wiadomości dla obywateli USA oraz Wiadomości dotyczące bezpieczeństwa dla obywateli USA. Również Ostrzeżenia będą sformatowane w przejrzysty sposób i będą zawierać jasne wskazówki dla obywateli USA, jakie działania należy podjąć.

Obywatele USA, którzy zarejestrowali się w Programie dla Przezornych Podróżnych STEP (STEP.state.gov) automatycznie otrzymają Rekomendację dotyczącą podróży do Polski oraz Ostrzeżenia pocztą elektroniczną w ciągu najbliższych tygodni po 10 stycznia. Osoby te będą także otrzymywały tak jak do tej pory wiadomości dotczące głosowania, spotkań oraz spraw administracyjnych.

Więcej informacji na temat zmian w formacie informacji dotyczących bezpieczeństwa znajduje się na stronie http://travel.state.gov/travelsafely. Na tej samej stronie można zarejestrować się, aby otrzymać zawiadomienie z dokładną datą wprowadznia zmian.

Więcej informacji:

  • Bieżące wiadomości znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Konsularnych Departamentu Stanu, gdzie można znaleźć informacje na temat aktualnych zagrożeń występujących na świecie, komunikaty i ostrzeżenia dla podróżnych, a także najważniejsze informacje o Polsce.
  • Program Departamentu Stanu dla Przezornych Podróżnych Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Rejestracja w programie da Państwu dostęp do aktualnych informacji na temat sytuacji za granicą oraz ułatwi Ambasadzie lub Konsulatowi Stanów Zjednoczonych kontakt z Państwem w razie nagłej konieczności. Jeśli nie mają Państwo dostępu do Internetu, mogą Państwo zarejestrować się bezpośrednio w najbliższej Ambasadzie USA lub Konsulacie.
  • Ambasada USA w Warszawie mieści się przy Al. Ujazdowskich 29/31 (tel: +48-22-504-2000). Sekcja Obywateli USA jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00 z wyjątkiem oficjalnych świąt polskich i amerykańskich oraz ostatniej pracującej środy w miesiącu. Na spotkanie można także umówić się w poniedziałek lub piątek w godzinach 13:30 – 15:00. Wyłącznie w nagłych przypadkach po godzinach pracy można kontaktować się z oficerem dyżurnym Ambasady pod numerem telefonu +48-22-504-2000.
  • Konsulat Generalny w Krakowie mieści się przy ulicy Stolarskiej 9, 31-043 Kraków (tel. +48-12-424-5100) i jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:30 – 12:00 i 13:00 – 15:30 z wyjątkiem oficjalnych polskich i amerykańskich świąt. Należy wcześniej umówić się na spotkanie. Wyłącznie w nagłych przypadkach, po godzinach pracy mogą Państwo kontaktować się z oficerem dyżurnym Konsulatu pod numerem telefonu: +48-601-483-348.
  • Można także zadzwonić pod numer 1-888-407-4747 bezpłatny w USA i Kanadzie lub, w przypadku połączeń z innych krajów, pod numer 1-202-501-4444 (zwykłe połączenie płatne). Numery te są dostępne w godzinach 8:00 – 20:00 czasu wschodnioamerykańskiego od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem amerykańskich świąt federalnych).