Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa dla obywateli USA: Ostrzeżenie ogólnoświatowe – 6 marca 2017

Ambasada USA w Polsce

Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa dla obywateli USA: Ostrzeżenie ogólnoświatowe – 6 marca 2017

Informujemy, że Departament Stanu, kontynuując wysłki, aby informować obywateli USA podróżujących za granicą o sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa, uaktualnił ogólnoświatowe ostrzeżenie informacją na temat ciągłego zagrożenia działaniami terrorystycznymi, politycznymi zamieszkami oraz działalnością przestępczą skierowanymi przeciwko obywatelom USA oraz interesom USA na świecie. Niniejsze ostrzeżenie zastępuje poprzednie z 9 września 2016 roku.

Pełen tekst Ogólnoświatowego ostrzeżenia znajduje się na stronie: https://travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings/worldwide-caution.html. 

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa w Polsce:

  • Bieżące wiadomości znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Konsularnych Departamentu Stanu, gdzie można znaleźć informacje na temat aktualnych zagrożeń występujących na świecie, komunikaty i ostrzeżenia dla podróżnych, a także najważniejsze informacje o Polsce.
  • Program Departamentu Stanu dla Przezornych Podróżnych Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Rejestracja w programie da Państwu dostęp do aktualnych informacji na temat sytuacji za granicą oraz ułatwi Ambasadzie lub Konsulatowi Stanów Zjednoczonych kontakt z Państwem w razie nagłej konieczności.
  • Ambasada USA w Warszawie mieści się przy Al. Ujazdowskich 29/31 (tel: +48-22-504-2000). Sekcja Obywateli USA jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00 z wyjątkiem oficjalnych świąt polskich i amerykańskich oraz ostatniej pracującej środy w miesiącu. Na spotkanie można także umówić się w poniedziałek lub piątek w godzinach 13:30 – 15:00. Wyłącznie w nagłych przypadkach po godzinach pracy można kontaktować się z oficerem dyżurnym Ambasady pod numerem telefonu +48-22-504-2000.
  • Konsulat Generalny w Krakowie mieści się przy ulicy Stolarskiej 9, 31-043 Kraków (tel. +48-12-424-5100) i jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:30 – 12:00 i 13:00 – 15:30 z wyjątkiem oficjalnych polskich i amerykańskich świąt. Należy wcześniej umówić się na spotkanie. Wyłącznie w nagłych przypadkach, po godzinach pracy mogą Państwo kontaktować się z oficerem dyżurnym Konsulatu pod numerem telefonu: +48-601-483-348.
  • Można także zadzwonić pod numer 1-888-407-4747 bezpłatny w USA i Kanadzie lub, w przypadku połączeń z innych krajów, pod numer 1-202-501-4444 (zwykłe połączenie płatne). Numery te są dostępne w godzinach 8:00 – 20:00 czasu wschodnioamerykańskiego od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem amerykańskich świąt federalnych).

Uwaga: Oznaczenie czasu na tej wiadomości może odzwierciedlać czas w Waszyngtonie i różnić się od czasu lokalnego.