Wizyta Generałów Milleya i Hodgesa w Powidzu

Wizyta Generałów Milleya i Hodgesa w Powidzu

7 sierpnia br. w ramach podróży do krajów Europy Wschodniej szef sztabu wojsk lądowych USA generał Mark Milley oraz dowódca sił USA w Europe generał broni Ben Hodges złożyli wizytę w wojskowej bazie sił powietrznych w Powidzu. Następnie obaj generałowie spotkali się z dowództwem 497. batalionu podtrzymywania zdolności oddziałów rodzajów wojsk (CSSB), aby omówić strategiczne znaczenie centralnego ośrodka rotacyjnej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie Wschodniej.  „Batalion ten jest największą tego typu jednostką w Europie Wschodniej,” – powiedział kapitan Keith Parchen, oficer odpowiedzialny za szkolenie i operacje 497. CSSB. „Obecnie na miejscu mamy 800 żołnierzy, a docelowo planujemy mieć ich od 5000 do 10000 za 5 lub 10 lat.  Jest zatem perspektywa zwiększenia tej liczby.”„Generał Milley oraz general broni Ben Hodges odwiedzają bazę w Powidzu ze względu na jej strategiczne położenie, a także aby zorientować się, jakie operacje wojskowe można tu przeprowadzać i w jaki sposób można to miejsce wykorzystać w przyszłości tak, aby realizować cele amerykańskiej polityki zagranicznej,” dodał Parchen.

Działania wojskowe w Europie Wschodniej pod dowództwem Stanów Zjednoczonych stanowią gwarancję stabilizacji i bezpieczeństwa regionu przy jednoczesnym wzmacnianiu zdolności obronnych i odstraszania i budowaniu wzajemnego zaufania.  Możliwości połączonch ćwiczeń w ramach operacji Atlantic Resolve poprawiają interoperacyjność wśród sojuszników NATO i ich głównych partnerów.