Wizyta Sekretarza Perry’ego w Polsce

Sekretarz Perry i Prezydent Duda

8 listopada 2018

WARSZAWA. – Od Warszawy sekretarz ds. energii Rick Perry rozpoczął dziś swą podróż po Europie, która obejmie cztery kraje Europy środkowej i wschodniej. Administracja prezydenta Trumpa jest zdecydowana poszerzać współpracę w zakresie partnerstwa energetycznego z Polską, kluczowym partnerem strategicznym Stanów Zjednoczonych. Polska jest kluczowym członkiem Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), które sekretarz Perry zainicjował na wrześniowym szczycie Państw Trójmorza w Bukareszcie.  Po szczycie prezydent Trump i prezydent Duda ogłosili zamiar utworzenia Amerykańsko-Polskiego Dialogu Strategicznego, którego ważnym filarem jest energetyka. Przyjazd sekretarza Perry’ego do Polski jest związany z realizacją tych celów.

Sekretarz Perry uczestniczył w uroczystości podpisania kontraktu na dostawy LNG zawartego przez Cheniere Energy oraz PGNiG. Obecni byli również prezydent Andrzej Duda, ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dwie wymienione firmy podpisały historyczną umowę długoterminową na dostawy gazu skroplonego z USA do Polski przez okres 24 lat. Kontrakt jest kolejną tego typu umową wynikającą z dążeń Polski do dywersyfikacji dostaw energii oraz z działań administracji USA na rzecz zwiększenia eksportu rodzimego LNG jako alternatywy dla rosyjskiego gazu.

Następnie sekretarz Perry wraz ze swymi polskimi odpowiednikami oraz ambasador Mosbacher wziął udział w konferencji nt. ćwiczeń PolEX 2018 poświęconych cyberbezpieczeństwu. Pierwsze tego typu ćwiczenia o wymiarze transatlantyckim objęły wymianę doświadczeń w zakresie najlepszych sposobów obrony przed cyberatakami na krytyczną infrastrukturę energetyczną; wiodącą rolę odegrali eksperci Idaho National Lab podlegającego Departamentowi Energii. Sekretarz Perry podkreślił, że Stany Zjednoczone będą wspierać Polskę w walce z cyberzagrożeniami teraz i w przyszłości.

Sekretarz Perry wziął też udział w spotkaniach bilateralnych z wysokimi rangą przedstawicielami polskich władz, m.in z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Przy tej okazji zwrócił uwagę na ogromne możliwości w zakresie współpracy energetycznej między Polską i USA. W dyskusjach nt. rozwoju dwustronnego partnerstwa energetycznego z Polską omawiano również przyszłość programu energii nuklearnej, rozwój przybrzeżnych elektrowni wiatrowych oraz wydobycie gazu łupkowego i ropy. Jak podkreślił sekretarz Perry, Stany Zjednoczone są niezawodnym partnerem również jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb energetycznych i troskę o środowisko. Podpisana pod koniec tego samego dnia U.S. Poland Joint Declaration of Energy Security mówi o rozwoju współpracy między Polską a USA w różnorodnych obszarach, takich jak m.in. energia jądrowa na potrzeby cywilne, cyberbezpieczeństwo, gaz ziemny, czysty węgiel, bezpieczeństwo sieci energetycznych oraz składowanie i transport paliw.