Sekretarz Stanu Mike Pompeo odwiedza Polskę w ramach konsultacji z cenionym sojusznikiem i partnerem

DEPARTAMENT STANU USA

Biuro Rzecznika Prasowego

INFORMACJA PRASOWA 

 

15 sierpnia 2020 

 

SEKRETARZ STANU MIKE POMPEO ODWIEDZA POLSKĘ W RAMACH KONSULTACJI

Z CENIONYM SOJUSZNIKIEM I PARTNEREM

 

„Dzisiaj, trzydzieści lat po zniesieniu żelaznej kurtyny, Polska jest jednym z najlepszych przyjaciół Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim (…)”  

– sekretarz stanu Mike Pompeo, 12 lutego 2019

 

W trakcie wizyty w Polsce w dn. 15 sierpnia 2020 r. sekretarz stanu Mike Pompeo spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Wizyta zbiega się w czasie z 100. rocznicą zwycięstwa Polski nad wojskami bolszewickimi w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 r. i 40. rocznicą powstania Solidarności.  

POLSKA TO JEDEN Z NAJBLIŻSZYCH I NAJPEWNIEJSZYCH SOJUSZNIKÓW USA 

  • Polska jest jednym z najbliższych i najpewniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a łączące nas więzi sięgają powstania Ameryki.  Po 1989 r. kolejne polskie rządy zdecydowanie wspierały bliskie, nacechowane współpracą relacje ze Stanami Zjednoczonymi jak też trwałą obecność wojskową i gospodarczą USA w Europie.  Stany Zjednoczone i Polska ściśle współpracują w zakresie całego wachlarza globalnych wyzwań, jak między innymi promowanie pokoju międzynarodowego i stabilności, ochrona bezpieczeństwa europejskiego i globalnego bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałanie transnarodowemu terroryzmowi oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i dobrobytu.
  • Nasze kraje cieszą się bezprecedensowo wysokim poziomem relacji dwustronnych.  Prezydent Trump odwiedził Polskę w 2017 r., a prezydent Duda gościł trzykrotnie w Białym Domu – w sierpniu 2018 r., w czerwcu 2019 r. oraz w czerwcu 2020 r.  Prezydenci podpisali dwie wspólne deklaracje o partnerstwie strategicznym, dając czytelny sygnał, że Stany Zjednoczone i Polska będą poszerzać współpracę i pogłębiać relacje w zakresie wspólnego bezpieczeństwa.  Nasze partnerstwo ma istotne znaczenie w obliczu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa, jak na przykład agresywne zachowanie Rosji w Europie i innych częściach świata.

RELACJE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I GOSPODARKI NIGDY NIE BYŁY RÓWNIE DOBRE 

  • Relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki nigdy nie były równie dobre.  Odkąd Polska została w 1999 r. członkiem NATO, dwustronne więzi wojskowe stale się umacniają, a Polska każdego roku gości tysiące amerykańskich żołnierzy w ramach wspólnych starań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego.  Wspaniałomyślna oferta Polski o przeznaczeniu znaczących środków na wsparcie dodatkowych oddziałów amerykańskich doprowadziła niedawno do pomyślnego zakończenia negocjacji w sprawie Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defense Cooperation Agreement).
  • Polska jest jednym z kilku krajów NATO, które wypełniają przyjęte na szczycie w Walii zobowiązanie do przeznaczania dwóch procent produktu krajowego brutto na cele obronne.  Polska jest w trakcie realizacji ambitnego, rozpisanego na wiele lat i obliczanego na miliardy dolarów programu modernizacji swych Sił Zbrojnych, który obejmuje znaczące zakupy amerykańskiego sprzętu wojskowego.  Program modernizacji odzwierciedla zdecydowaną gotowość Polski do współudziału w ponoszeniu kosztów obrony i umacniania zdolności NATO-wskich.
  • Handel dwustronny po obu stronach osiąga rekordowe wyniki.  Amerykańskie inwestycje w Polsce są rekordowo wysokie, a ich zakres obejmuje również firmy z branży przełomowych technologii jak Google i Microsoft.  Podpisaliśmy trzyletnie umowy na dostawy amerykańskiego LNG począwszy od 2018 r., co pomoże Polsce w dywersyfikacji źródeł energii i poprawi jej bezpieczeństwo energetyczne.  W czerwcu 2019 r. oba kraje podpisały również wstępne porozumienie o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, co dowodzi naszego trwałego zaangażowania na rzecz współpracy z Polską w zakresie rozwoju polskiego programu energii jądrowej na potrzeby cywilne i wspólnego poszukiwania pokojowych sposobów wykorzystania energii nuklearnej.

SILNE WIĘZI MIĘDZYLUDZKIE  

  • Łączące nas silne więzi przyjaźni i relacji międzyludzkich sięgają kilku wieków.  Polska wspierała Amerykańską Rewolucję, a Stany Zjednoczone są dumne z roli odegranej przez Amerykanów w odrodzeniu Polski w 1989 r. jako wolnego, suwerennego i niepodległego narodu.  Oba nasze narodu walczyły o wolność, rozumiemy więc, że nasze relacje są zbudowane na silnych fundamentach wspólnych demokratycznych wartości.
  • Przystąpienie Polski w dn. 11 listopada 2019 r. do programu ruchu bezwizowego to kolejne znaczące umocnienie łączących nas relacji, odzwierciedlające doskonałą współpracę pomiędzy naszymi oboma krajami.  Dwustronne umowy w zakresie bezpieczeństwa wprowadzają w tym kontekście dodatkowy wymiar do naszej współpracy dwustronnej w tej dziedzinie i przyczyniają się do większego bezpieczeństwa amerykańskich granic.