Wskaźnik odmów wizowych w roku budżetowym 2018 wyniósł 3,99%

W dn. 4 lutego 2019 roku Departament Stanu USA opublikował dane dotyczące statystyki odmów wydania wiz klasy B dla poszczególnych krajów w roku budżetowym 2018. W przypadku obywateli polskich odsetek odmów w minionym roku budżetowym, który trwał do 30 września, wynosi 3,99 proc., co oznacza znaczny spadek w porównaniu z liczbą odmów w roku budżetowym 2017 na poziomie 5,92 proc. Mimo że statystyka odmów w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową, nadal przekracza próg 3 proc., którego nieprzekroczenie jest wymogiem przy dopuszczeniu do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program).

Wymogi obowiązujące przy włączaniu do ruchu bezwizowego obejmują m.in.: sprowadzenie wskaźnika odmów w odniesieniu do kategorii wiz turystycznych w skali całego świata za miniony rok budżetowy do poziomu poniżej 3 proc.; konieczność wdrożenia stosownych umów o wymianie informacji w zakresie bezpieczeństwa; współpracę w obszarze prawa i porządku; zakończoną pomyślnie procedurę w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzaną przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

Ambasador Mosbacher zobowiązała się jednoznacznie do współpracy z polskim rządem i innymi partnerami w celu wsparcia polskich starań o spełnienie wszystkich wymogów przystąpienia do ruchu bezwizowego. Jak sama podkreśliła: „Uczynię wszystko, co w mojej mocy, by pomóc Polsce w przystąpieniu do programu ruchu bezwizowego jeszcze za mojej kadencji ambasadora. Tak duży jak obecnie ruch turystyczny między naszymi krajami przyczynia się do umacniania więzów przyjaźni i przynosi znaczące korzyści gospodarcze zarówno USA jak i Polsce”.

Program ruchu bezwizowego regulują ścisłe wymogi prawne wprowadzone przez amerykański Kongres.  Ambasada USA będzie nadal współpracować z polskim rządem i innymi partnerami, by pomóc Polsce w spełnieniu wymogów programu ruchu bezwizowego. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa na granicach obu państw, jak również w szerszym znaczeniu ułatwienie odbywania podróży między oboma krajami oraz maksymalne usprawnienie procedury ubiegania się o wizę amerykańską.