Wspólne oświadczenie nt. Syrii

komunikat prasowy

Biura Rzecznika Prasowego

Waszyngton,

6 lutego 2019

My, ministrowie spraw zagranicznych oraz przedstawiciele Egiptu, Francji, Niemiec, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym w Waszyngtonie, by kontynuować prace na rzecz wsparcia starań ONZ dla osiągnięcia politycznego rozwiązania konfliktu syryjskiego na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2254.

Dla Syrii nie ma rozwiązania militarnego i nie ma alternatywy dla rozwiązania politycznego, występuje zatem zgodnie pojmowana potrzeba działań dyplomatycznych oraz międzynarodowej politycznej woli zakończenie konfliktu syryjskiego i złagodzenia niekończących się cierpień narodu syryjskiego. Stwierdzamy z pełną mocą, że wszyscy, którzy dążą do destabilizacji regionu bądź do rozwiązania militarnego doprowadzą jedynie do wzrostu ryzyka niebezpiecznej eskalacji i zaognienia situacji w regionie. Jesteśmy zdecydowani skupić swe wysiłki na wypracowaniu politycznego rozwiązania zgodnego z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2254.

Ponawiamy zapewnienie o naszym wsparciu dla starań ONZ i specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii Pedersena. Podkreślamy, że urząd specjalnego wysłannika ONZ ma pełny mandat sekretarza generalnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ do realizowania tych celów, oraz apelujemy do wszystkich stron o aktywne włączanie się do działań na rzecz zakończenia konfliktu syryjskiego.