Wspólny Komunikat na Zakończenie Dorocznego Spotkania Dwustronnej Grupy Konsultatycyjnej ds. Współpracy Strategicznej (SCCG)

Biuro rzecznika prasowego

Waszyngton

5 listopada 2018

Podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Andrea Thompson oraz podsekretarz ds. polityki bezpieczeństwa Bartosz Cichocki współprzewodniczyli dwustronnej Grupie Konsultacyjnej ds. Współpracy Strategicznej (SCCG), która obradowała w Warszawie 5 listopada 2018 r. SCCG stanowi forum współpracy i konsultacji w zakresie wielorakich kwestii regionalnych i globalnych, odzwierciedlających głębię relacji między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Tegoroczne spotkanie czerpało z ustaleń 12. rundy Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego, który odbył się we wrześniu w Waszyngtonie, oraz z deklaracji podpisanej przez prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych 18 września w Waszyngtonie a zatytułowanej “Polsko-Amerykańskie Partnerstwo Strategiczne dla Obrony Wolności i Budowy Dobrobytu”.

Jako sojusznicy w NATO Stany Zjednoczone i Polska omówiły szereg kwestii dotyczących relacji między oboma krajami, w tym polityki odstraszania i obrony oraz współpracy dwustronnej w zakresie bezpeczeństwa, co obejmuje m.in. obecność wojskową USA w Polsce, Europejską Inicjatywę Odstraszania i współpracę przemysłu obronnego. Omówiono również inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa europejskiego, takie jak Dialog Strukturalny OBWE i inicjatywy obronne UE, jak również tematy odnoszące się do zapobieganiu proliferacji, m.in naruszanie przez Rosję traktatu INF. Oba kraje potwierdziły, że relacje między Stanami Zjednczonymi a Polską są silniejsze niż kiedykolwiek, a poszerzający się dialog w zakresie SCCG przyczynia się do dalszego umocnienia dwustronnego partnerstwa.