Oświadczenie sekr. prasowego w związku z decyzją Wlk. Brytanii o wydaleniu rosyjskich dyplomatów

BIAŁY DOM
Biuro Sekretarza Prasowego
14 marca 2018

Stany Zjednoczone stoją solidarnie u boku swego najbliższego sojusznika, Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone podzielają ocenę władz brytyjskich, że Rosja jest odpowiedzialna za zamach na obywatela brytyjskiego i jego córkę, przeprowadzony z użyciem środka paralityczno-drgawkowego. Popieramy decyzję Wielkiej Brytanii o wydaleniu rosyjskich dyplomatów jako właściwą odpowiedź.  Najnowszy krok Rosji wpisuje się w sposób postępowania Rosji, która nie szanuje ładu międzynarodowego opartego na prawie, podważa suwerenność i bezpieczeństwo krajów na całym świecie oraz próbuje podkopać wiarę w zachodnie instytucje demokratyczne i procesy oraz stara się je dyskredytować.  Stany Zjednoczone wspólnie z sojusznikami i partnerami podejmują starania, by tego rodzaju odrażający atak nie powtórzył się nigdy więcej.