Ambasada USA wzięła udział w upamiętnieniu wydarzeń marcowych

Ambasador Jones wygłosił przemówienie na Dworcu Gdańskim, gdzie odbyły się uroczystości w rocznicę wydarzeń marcowych.

Ambasador Jones wraz z przedstawicielami ambasady wziął udział w upamiętnieniu marca 1968 roku. Podczas uroczystości zorganizowanych 8 marca na Dworcu Gdańskim w Warszawie przez Fundację Shalom, Teatr Żydowski i Centrum Kultury Jidysz upamiętniono 50. rocznicę marcowych czystek, w wyniku których władze komunistyczne wydaliły z Polski tysiące polskich Żydów.  Ambasador Jones wygłosił okolicznościowe przemówienie; w trakcie uroczystości doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska odczytała list od prezydenta Andrzeja Dudy, a Andrzej Klarkowski, doradca marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożył wieniec pod tablicą dokumentującą wypędzenie Żydów, którzy na Dworcu Gdańskim żegnali się z Polską na zawsze, ostatecznie osiedlając się w różnych częściach świata. Na tablicy znajdują się słowa Henryka Grynbegra, polsko-żydowskiego pisarza i aktora: „Tu więcej zostawili po sobie niż mieli”.  Członek zarządy Poczty Polskiej i Gołda Tencer, prezes Fundacji Shalom, zaprezentowali projekt kartki pocztowej Poczty Polskiej, wydanej specjalnie dla upamiętnienia wydarzeń marcowych.

W swoim wystąpieniu ambasador Jones nazwał wydarzenia marcowe „bolesnym rozdziałem polskiej historii”, dodając przy trzy tym, że Stany Zjednoczone również doświadczyły trudnych okresów we własnej historii, „gdy nietolerancja wymierzona w mniejszości niszczyła naszą tkankę narodową”. Jak zarazem podkreślił, takie doświadczenia „uczą, że spoczywa na nas kolektywna odpowiedzialność – wobec drugiego człowieka, wobec mniejszości i całego rodzaju ludzkiego – za podejmowanie działań nieprzyzwalających na tego rodzaju odrażające czyny”.  Ambasador Jones wyraził się z uznaniem o Fundacji Shalom, której udało się zebrać ludzi reprezentujących różne środowiska i różne poglądy „dla lepszego zrozumienia przeszłości, co prowadzi do lepszej przyszłości, naznaczonej porozumieniem i tolerancją”.  Jak dodał, „tylko poprzed edukację, dialog i zrozumienie – oraz wolność słowa i mediów, które to umożliwiają – możemy nauczać przyszłe pokolenia, że nienawiść i fanatyzm zawsze niszczą, a tolerancja i porozumienie zawsze budują”.

Na rocznicowych uroczystościach głos zabierali również: prezez Fundacji Shalom Gołda Tencer, ambasador Izraela Anna Azari, zastępca szefa misji ambasady Szwecji Ulrik Tidestroem, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz Andrzej Krakowski i Leon Rozenbaum, reprezentujący społeczność wypędzonych w marcu 1968 roku (obaj są dziś obywatelami USA).