Wynik końcowy 24. Konferencji Stron (COP24) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

biuro rzecznika prasowego Departamentu Stanu

Waszyngton, 15 grudnia 2018

Uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w COP24 miało na celu ochronę amerykańskich interesów, poszerzenie pola działania dla amerykańskiego biznesu oraz promowanie zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Judith Garber, pierwszy zastępca asystenta sekretarza stanu w Biurze ds. Oceanów, Środowiska Międzynarodowego i Nauki w Departamencie Stanu, przewodniczyła delegacji USA i przedstawiła Oświadczenie strony amerykańskiej. Stany Zjednoczone wyraziły uznanie pod adresem Polski za gościnność, doskonałe przygotowanie i przewodnictwo w konferencji COP24 w Katowicach, której obrady dobiegły końca 15 grudnia 2018 r.

Stanowisko administracji USA w sprawie porozumienia paryskiego pozostaje niezmienne. W dn. 1 czerwca 2017 roku prezydent Trump oznajmił, że Stany Zjednczone zamierzają wycofać się z porozumienia paryskiego, pozbawionego zapisów bardziej korzystnych dla narodu amerykańskiego.

Podczas COP24  Stany Zjednoczone podkreślały swe zrównoważone podejście, które promuje rozwój gospodarczy, wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne i chroni środowisko. Takie zrównoważone podejście zyskuje na znaczeniu u wykazujących pragmatyzm krajów partnerskich, uznających, że można jednocześnie rozwijać gospodarkę, zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i chronić środowisko.

Od 2015 roku Stany Zjednoczone zmniejszyły o 14 proc. emisję dwutlenku węgla związaną z wytwarzaniem energii, podczas gdy nasza gospodarka odnotowała wzrost o 19,4 proc. Ten sukces na skalę światową i zróżnicowany pakiet energetyczny jest możliwy dzięki wczesnym pracom badawczo-rozwojowym oraz wkładu sektora prywatnego w zakresie finansowania i innowacyjności. Jak podkreślił sekretarz stanu Mike Pompeo: „Firmy energetyczne w Ameryce (…) zachęcaliśmy do zwiększonej innowacyjności i konkurencji. A emisja dwutlenku węgla spadła radykalnie”.

Stany Zjednoczone odnotowują wynegocjonowane porozumienie i doceniają wysiłek ze strony amerykańskich negojatorów. Wynik konferencji stanowi znaczący krok w kierunku skłonienia naszych gospodarczych konkurentów do informowania o poziomie emisji w ich krajach w sposób zgodny ze standardami, jakie Stany Zjednoczone spełniają od 1992 roku. Stany Zjednoczone nie biorą na siebie żadnych obciążeń czy finansowych zobowiązań na rzecz wsparcia porozumienia paryskiego i nie pozwolą, by umowy o ochronie klimatu stały się narzędziem do redystrybucji bogactwa. Wspólnie z licznymi krajami partnerskimi będziemy rozwijać i wprowadzać szereg nowych technologii, które promują rozwój gospodarczy, zwiększają bezpieczeństwo energetyczne i chronią środowisko.

Pytania ze strony mediów prosimy kierować na adres: ClimateComms@state.gov.