Wystąpienie Ryana D. McCarthy’ego, sekretarza ds. Wojsk Lądowych, w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej

THE HONORABLE RYAN D. MCCARTHY
Secretary of the Army
Poland Statement
14 July
Opening Remarks

Dziękuję Panu Ministrowi Błaszczakowi, który spotyka się ze mną w czasach nie mających precedensu. Pomimo obecnych wyzwań musimy w pełni skupiać się na obronie naszych narodów na kilku frontach.

Stany Zjednoczone i Polskę łączą wieloletnie i trwałe relacje obronne. Nasza wspólna historia współpracy wojskowej, działań partnerskich i stałego zaangażowania na rzecz Sojuszu przyczyniły się do umocnienia bezpieczeństwa w regionie.

Mimo że pandemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie zmian do ćwiczeń Defender 20, nasze wojska lądowe, zgodnie współdziałając z innymi sojusznikami i partnerami, były w stanie bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić część ćwiczeń, jednocześnie zwiększając wspólną gotowość.

Nie mogę nie pogratulować Prezydentowi Dudzie ponownego wyboru na ten urząd. Podczas niedawnej wizyty w USA Pan Prezydent potwierdził żywotny charakter sojuszu między naszymi narodami.

Z roku na rok nasze relacje umacniają swój charakter niezachwianego partnerstwa.

Mając za wspólny cel zwiększanie bezpieczeństwa USA i Polski oraz bezpieczeństwa w regionie, przywódcy obu naszych wielkich narodów podpisali w ubiegłym roku dwie wspólne deklaracje, w których podkreślają łączące nas wartości i sposoby pogłębiania obrony.  Wyczekujemy możliwości podpisania w przyszłości kolejnych deklaracji.

Amerykańska obecność wojskowa w Polsce umacnia NATO-wskie zdolności odstraszania i przyczynia się do bezpieczeństwa w regionie. Zwiększanie tej obecności pomoże zabezpieczyć demokrację, wolność i poszanowanie suwerenności.

Polskie wsparcie dla NATO-wskiej wzmocnionej Wysuniętej Obecności ma kluczowe znaczenie i niesie jasny przekaz: sojusznicy w NATO są zjednoczeni i zdecydowani bronić terytorium NATO oraz powstrzymywać agresywne zamiary przeciwników.

Pogłębianie współpracy między Polską i USA w zakresie bezpieczeństwa odgrywa istotną rolę w odpowiadaniu na obecne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Stany Zjednoczone będę nadal we współpracy z polskimi sojusznikami szukać nowych sposobów umacniania amerykańsko-polskich relacji obronnych, jedności NATO i bezpieczeństwa transatlantyckiego, a my ze swej strony będziemy działać na rzecz pogłębiania przyjaźni z naszymi odpowiednikami w polskich Wojskach Lądowych dzisiaj i przez kolejne lata. Dziękuję Państwu.