Prezydent Donald J. Trump wzmacnia trwałe partnerstwo naszego narodu z Polską

24 czerwca 2020
 
 
PREZYDENT DONALD J. TRUMP WZMACNIA TRWAŁE PARTNERSTWO NASZEGO NARODU Z POLSKĄ
„Ameryka kocha Polskę, a Ameryka kocha Polaków”. – Prezydent Donald J. Trump

 
ROZSZERZANIE NASZEJ PARTNERSTWA: Prezydent Donald J. Trump działa na rzecz dalszego wzmocnienia długotrwałego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Polską.

 

 • Dziś Prezydent Trump wita Prezydenta Dudę w Białym Domu
  – Wizyta odbywa się w ważnym momencie, ponieważ zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska otwierają swoje gospodarki po miesiącach walki z koronawirusem
 • Stany Zjednoczone i Polska mają wieloletnie stosunki strategiczne, mocno zakorzenione we wspólnych wartościach wolności, praworządności i demokracji, sięgające czasów rewolucji amerykańskiej.
 • Prezydent Trump zapewnia, że Stany Zjednoczone i Polska będą nadal kontynuować współpracę w szerokim zakresie zagadnień.
 • Podczas wizyty Prezydent Trump i Prezydent Duda omówią kwestie związane z obronnością, handlem, energią i bezpieczeństwem telekomunikacyjnym.
POGŁĘBIANIE WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE OBRONNOŚĆI: Prezydent Trump jest zaangażowany w budowaniu i tak już solidnego partnerstwa obronnego naszego Narodu z Polską.

 

 • Polska jest silnym sojusznikiem NATO i jednym z czołowych państw, jeśli chodzi o wypełnianie zobowiązań dotyczących wydatków 2% PKB na obronę, z perspektywą ich dalszego zwiększenia.
  – Polska wzmacnia zdolności NATO poprzez wielomiliardowy program modernizacji obrony przy wykorzystaniu amerykańskiego sprzętu wojskowego.
 • Polska pomaga w przeprowadzaniu ważnych szkoleń wojskowych dla armii Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników oraz wykazuje wyjątkową gościnność i wsparcie dla amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w Polsce.
 • Prezydent Trump i prezydent Duda podpisali dwie wspólne deklaracje, które zwiększają współpracę wojskową i więzi bezpieczeństwa.
  – Administracja Trumpa pracuje obecnie nad umową o współpracy obronnej, która jeszcze bardziej wzmocni naszą współpracę wojskową.
 • W ubiegłym roku Polska przystąpiła do programu ruchu bezwizowego, co stanowi historyczny postęp w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Polską.
POGLĘBIANIE WSPOŁPRACY GOSPODARCZEJ: Administracja Prezydenta Trumpa współpracuje z Polską nad wzmocnieniem naszych gospodarek, ochroną krytycznej infrastruktury i osiągnięciem bezpieczeństwa energetycznego.
 

 • Oba nasze narody cieszą się silnymi więzami gospodarczymi z rosnącym partnerstwem handlowym, a amerykańskie inwestycje w Polsce osiągnęły rekordowo wysoki poziom.
 • Dla Polski i Stanów Zjednoczonych priorytetem jest zabezpieczenie telekomunikacji i prywatności naszych danych osobowych.
  – W zeszłym roku Stany Zjednoczone i Polska podpisały wspólną deklarację dotyczącą sieci 5 G,  by położyć fundamenty pod jej bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone wyrażają uznanie dla Polski za korzystanie w swojej rozbudowie sieci 5G wyłącznie z zaufanych dostawców i technologii.
 • Stany Zjednoczone i Polska ułatwiły zawarcie kilku długoterminowych kontraktów na amerykański gaz skroplony, wspomagając osiągnięcie przez Polskę  bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację.
 • Polska wspiera Stany Zjednoczone  w dążeniu do pokojowego wykorzystania energii jądrowej.
  –  Stany Zjednoczone i Polska są na drodze do osiągnięcia dwustronnego cywilnego porozumienia nuklearnego, które pozwoli Polsce uczynić zdecydowany postęp w budowie dużych elektrowni jądrowych przy wykorzystaniu amerykańskiej technologii.