Zapytanie o karalność

Jeśli aplikant jest w Polsce

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w Krajowym Rejestrze Karnym, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa. Aplikant powinien podać swoje pełne nazwisko, poprzednio używane nazwiska (np. nazwisko rodowe), nazwiska rodziców, swój aktualny adres, zawód oraz okres pobytu w Polsce. Zwykle uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości zajmuje od dwóch do czterech tygodni, chociaż istnieje możliwość uzyskania go w dniu złożenia wniosku, jeśli aplikant zgłosi się osobiście.

Jeśli aplikant jest w Stanach Zjednoczonych

Wniosek należy przesłać do jednej z polskich placówek dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych: w Waszyngtonie DC, Nowym Jorku, Chicago lub Los Angeles. Wnioski mogą być także przesłane bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego na adres podany powyżej. Zaświadczenie o niekaralności jest wysyłane na adres aplikanta w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli aplikant jest w innym kraju

Wniosek należy wysłać do polskiej ambasady w kraju, w którym aplikant przebywa, lub bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego na adres podany powyżej. Zaświadczenie o niekaralności jest wysyłane na adres aplikanta.