Zastępca asystenta sekretarza handlu z wizytą w Polsce

State Department

21 marca 2016. – Zastępca asystenta sekretarza handlu Michael Lally rozpoczął 20 marca wizytę w Warszawie. W Polsce przebywać będzie do 23 marca, odbywając w tym czasie serię spotkań ze swymi odpowiednikami w polskim rządzie. Wizyta jest ilustracją zaangażowania Stanów Zjednoczonych na rzecz rozwoju relacji gospodarczych i handlowych między USA a Polską.

W czasie wizyty Michael Lally spotka się z przedstawicielami biura sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i weźmie udział w sesji ekspertów w ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Gospodarczego, nieformalnych rozmów dwustronnych zainicjowanych w 2002 roku w celu poszukiwania wspólnych działań dla umacniania więzi handlowych między oboma krajami.  Poza spotkaniami z przedstawicielami rządu, Michael Lally wesprze starania firm amerykańskich zabiegających o udział w projektach realizowanych w ramach planu modernizacji Sił Zbrojnych. Ponadto będzie prowadził rozmowy o intensyfikacji działań dwustronnych w obszarze wspólnych celów związanych z umową TTIP oraz spotka się z przedstawicielami polskich firm zainteresowanych prowadzeniem biznesu w Stanach Zjednoczonych.