Czasowe zawieszenie Międzynarodowych Programów Wymiany w związku z COVID-19

INFORMACJA PRASOWA

BIURO RZECZNIKA PRASOWEGO DEPARTAMENTU STANU

12 MARCA 2020

Biuro ds. Edukacji i Kultury (Bureau of Educational and Cultural Affairs, ECA) czasowo zawiesza wszystkie programy finansowane przez ECA, które wiążą się z podróżami do/z krajów, wobec których Amerykańskie Centra Kontroli Chorób i Profilaktyki (CDC) zastosowały poziom zagrożenia „2” („zachować wzmożone środki ostrożności”), oraz poziom zagrożenia „3” („unikać podróży, jeśli nie są absolutnie konieczne”), oraz zgodnie z zaleceniami dla podróżnych wydawanymi przez Departament Stanu w związku z COVID-19, oznakowanymi jako „poziom 3” („rozważyć rezygnację z podróży”) oraz „4” („zrezygnować z podróży”).

  • Programy finansowane przez ECA zostaną zawieszone wobec krajów objętych zaleceniami CDC o poziomie zagrożenia „2” („zachować wzmożone środki ostrożności”) oraz poziomie zagrożenia „3” („unikać podróży, jeśli nie są absolutnie konieczne”), wydanymi w związku z COVID-19.  Pełne informacje nt. zaleceń wydanych przez Amerykańskie Centra Kontroli Chorób i Profilaktyki (CDC) wobec wszystkich objętych nimi krajów znajdują się na stronie: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices.
  • ECA zawiesza programy finansowane przez ECA w stosunku do krajów objętych zaleceniami dla podróżnych wydawanymi przez Departament Stanu w związku z COVID-19, oznakowanymi jako „poziom 3” („rozważyć rezygnację z podróży”) oraz „4” („zrezygnować z podróży”).  Informacje nt. zaleceń wobec wszystkich objętych nimi krajów znajdują się na stronie: state.gov.
  • Ponadto ECA czasowo zawiesza lub odwołuje masowe imprezy sponsorowane przez ECA na świecie, jeżeli miałyby w nich uczestniczyć osoby, które w ostatnich 14 dniach podróżowały do innych krajów.
  • ECA regularnie dokonuje przeglądu ograniczeń dla swoich programów pod względem bezpieczeństwa i możliwości organizacyjnych, z związku z tym możliwe są kolejne przesunięcia w czasie bądź decyzje o odwołaniu imprez.
  • Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników programów są dla ECA absolutnym priorytetem.  W związku z pandemią wirusa COVID-19, ECA zawiesza programy na 60 dni, a co 30 dni będzie dokonywać przeglądu i analizy tej decyzji.
  • ECA będzie jak dotychczas przekazywać bezpośrednio informacje o realizacji i statusie obecnych i przyszłych programów i imprez uczestnikom oraz innym zainteresowanym.
  • ECA już pomogła, bądź zaoferowała stosowną pomoc, w ewakuacji obywateli amerykańskich przebywających w ramach programów wymiany w krajach lub regionach objętych zwiększonym poziomem zagrożenia wprowadzonym przez Amerykańskie Centra Kontroli Chorób i Profilaktyki lub Departament Stanu (Azerbejdżan, Chiny, Włochy, Mongolia, Republiki Korei).W sprawie szczegółowych informacji o programach ECA proszę pisać na adres: ECA-Press@state.gov.  Pytania dotyczące wydanych przez Departament Stanu zaleceń dla podróżnych proszę kierować do: CAPressRequests@state.gov.  Dodatkowe informacje nt. COVID-19 znajdują się na wydzielonej podstronie CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.