Prezydent Donald J. Trump rozwija trwałe amerykańskie partnerstwo z Polską

12 czerwca 2019

Prezydent Donald J. Trump Rozwija Trwałe Amerykańskie Partnerstwo z Polską

 

Polska wybrała swoje miejsce wśród wolnych i niezależnych narodów świata jako lojalny sojusznik i strategiczny partner Stanów Zjednoczonych.” – Prezydent Donald J. Trump

 

WAŻNY SOJUSZ I PRZYJAŹŃ: Polska jest ważnym sojusznikiem, wzorowym członkiem NATO i od dawna przyjacielem Stanów Zjednoczonych.

 • W tym roku Stany Zjednoczone i Polska obchodzą 100-lecie stosunków dyplomatycznych.
 • Polska jest ważnym sojusznikiem NATO i partnerem Stanów Zjednoczonych w sprawch obronnych.
 • Relacje gospodarcze i w dziedzinie energetyki między Stanami Zjednoczonymi a Polską zacieśniają się i przynoszą korzyści obu naszym narodom.
 • Na przestrzeni dziejów Stany Zjednoczone i Polska walczyły razem na polach walki, w różnych konfliktach.
  – Polska — silny sojusznik Stanów Zjednoczonych — stała ramię w ramię z nami w Afganistanie i Iraku.

SILNE RELACJE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA: Stany Zjednoczone i Polska są partnerami w walce o wolność na całym świecie.

 • Stany Zjednoczone i Polska uzgodniły ramy rozmieszczenia dodatkowych 1000 żołnierzy w Polsce.
  – Aby ułatwić Stanowm Zjednoczonym zwiększenie swojej obecnosci, Polska zobowiązała się rozwijać i wspierać finansowo niezbędną infrastrukturę.
 • Polska jest wzorcowym sojusznikiem w NATO, daje przykład innym partnerom, przeznaczając ponad 2% swojego produktu krajowego brutto na wydatki na obronność.
 • Polska wspiera amerykańskie wojska i partnerów NATO zagranicą i ułatwia ważne szkolenia wojskowe zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i naszych sojuszników.
 • Stany Zjednoczone i Polska poczyniły ogromne postępy w przystąpieniu Polski do programu ruchu bezwizowego.
  – Obecnie Stany Zjednoczone i Polska podpisały umowę o zapobieganiu i zwalczaniu poważnych przestępstw, jest to niezbędny krok w drodze do przystąpienia Polski do programu o ruchu bezwizowym.

ENERGIA I WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA: Stany Zjednoczone i Polska zobowiązały się do osiągnięcia dywersyfikacji energetycznej w Europie i zwiększenia rozwoju gospodarczego.

 • Polska podpisała wiele umów z amerykańskimi firmami na zakup skroplonego gazu ziemnego w ciągu ostatniego roku, o łącznej wartości ponad 25 mld USD.
  – Oba kraje podpisały dziś kolejną umowę wartą miliardy więcej.
 • Dziś nasze dwa kraje podpisały memorandum o współpracy jądrowej w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej w Polsce.
 • Polska jest zdecydowanym przeciwnikiem projektów energetycznych z rosyjskim udziałem, takich jak gazociąg Nord Stream 2, który zwiększyłyby zależność od rosyjskich dostaw energii.
  – Polska zobowiązała się do wygaszania umów na gaz z Rosją do 2022 roku.
 • Znaczenie Polski jako ważnego partnera handlowego Stanów Zjednoczonych rośnie, co przekłada się na niespotykaną dotąd wartość 3,4 miliarda dolarów w dwustronnych obrotach towarowych w ubiegłym roku.
  – W 2018 r. Stany Zjednoczone zwiększyły eksport do Polski o ponad 800 mln USD.
 • Od czasu transformacji gospodarczej po 1989 roku amerykańskie firmy zainwestowały prawie 42 miliardy dolarów w Polsce.
 • Polskie firmy ogłosiły 23 nowe projekty w Stanach Zjednoczonych. Łączna wartość inwestycji kapitałowych to blisko 600 milionów USD i obejmują one kilkanaście stanów.