ZIELEŃ W WIELKIM MIEŚCIE: Mieszkańcy Odzyskują Centrum Miasta

Centra wielkich miast – to węzły komunikacyjne i parkingi, czy przestrzeń dla mieszkańców? O filozofii zagospodarowania centrów aglomeracji w Polsce i Stanach Zjednoczonych porozmawiają:

Marlena Happach – prezes Oddzialu Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

Tomek Fudala – kurator Festiwalu Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Janek Śpiewak, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto jest Naszeradny dzielnicy Warszawa -Śródmieście

Dominika Brodowicz – Zakład Miasta Innowacyjnego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uczestniczka programu wymiany rządu USA: Study of the United States Institute on U.S. Culture and Society

Moderatorka: Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu

Debata 2:  Zieleń w Wielkim Mieście. Jak  Odzyskać Centrum Miasta? 26 kwietnia, 18:00, Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, Warszawa.  Wstep wolny #EarthDay.