Uczniowie uhonorowani za wygraną w konkursie Jesteśmy Częścią Natury

W poniedziałek (5 czerwca br.) Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie zorganizowała ceremonię rozdania nagród dla uczniów pochodzących z czterech warszawskich szkół. Uczniowie wzięli udział w konkursie na najlepszy plakat dotyczący idei ochrony środowiska “Connecting People to Nature”.

Uczniowie stworzyli projekty mające na celu podkreślenie istotnej roli natury w naszym życiu oraz jak ważna jest ochrona środowiska i troska o naszą planetę. Celem konkursu dla młodych uczniów było wyjaśnienie, w jaki sposób środowisko jest ważne dla nich samych, a także jaką rolę natura odgrywa z punktu widzenia każdej jednostki ludzkiej mieszkającej na Ziemi. Uczniowie bazowali na swoich własnych codziennych sytuacjach i doświadczeniach, które można wykorzystać by pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Konkurs w warszawskich szkołach (Szkoła Podstawowa nr 179, Gimnazjum Specjalne nr 107, Szkoła Podstawowa nr 115, and Zespół Szkół Specjalnych nr 91) odbył się dzięki współpracy Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki z Fundacją Nasza Ziemia (Our Earth Fundation) oraz z American Center Warsaw. Fundacja Nasza Ziemia, jest organizacją pozarządową, której celem jest edukacja o środowisku. Fundacja założona została w 1994 roku i od tego czasu propaguje wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, a także podkreśla jak ważna jest świadomość w tej dziedzinie. American Center Warsaw w Polsce to centrum kultury amerykańskiej, dostarczające informacji na temat Stanów Zjednoczonych.