Amerykańska Delegacja na 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

Biuro Rzecznika

Waszyngton

29 listopad 2018

24. sesja Konferencji Stron Ramowej (KOP24) Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) w sprawie zmian klimatu odbędzie się w Katowicach w dniach 2-14 grudnia 2018 r. Na czele delegacji amerykańskiej stoi Judith Garber, Pierwsza Zastępczyni Asystenta Sekretarza Stanu w Biurze ds. Oceanów i Międzynarodowych Środowisk (OES) w Departamencie Stanu. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher będzie reprezentować Stany Zjednoczone na szczycie światowych przywódców 3 grudnia. W skład delegacji amerykańskiej wchodzą ponadto przedstawiciele Białego Domu, Agencji Ochrony Środowiska, Departamentów Energii, Skarbu i Rolnictwa oraz Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Stanowisko administracji amerykańskiej wobec Porozumienia Paryskiego pozostaje niezmienne. Stany Zjednoczone zamierzają wycofać się z Porozumienia tak szybko, jak będzie to możliwe. Stany Zjednoczone uczestniczą w trwających negocjaciach oraz tych dotyczących Porozumienia Paryskiego, by zapewnić równe zasady działania, zapewniające zyski i chroniące interesy USA.

Podczas konferencji delegacja amerykańska podzieli się pozytywnymi doświadczeniami w uzyskiwaniu wzrostu gospodarczego poprzez dostarczanie amerykańskim gospodarstwom domowym korzystnej cenowo i bezpiecznej energii przy jednoczesnej promocji nowych miejsc pracy, ochronie środowiska i redukcji emisji. Amerykańskie wskaźniki emisji dwutlenku węgla spadły o 14 proc. od roku 2005 przy jednoczesnym wzroście gospodarczym o 19,4 proc. Było to możliwe dzięki innowacyjnym i nowatorskim rozwiązaniom, które zaowocowały dalszym rozwojem i komercjalizacją technologii innowacyjnych w sektorze energetycznym Stanów Zjednoczonych.