Żołnierze poznają polską kulturę dzięki lekcjom polskiego

Porucznik Matthew Kemelek (fot: porucznik Robert Bannon)

BEMOWO PISKIE
06.20.2018
porucznik Robert Bannon
2. Pułk Kawalerii

Armia amerykańska zapewnia coraz więcej możliwości rozwoju, wzbogacając kulturowo i intelektualnie żołnierzy, którzy ich poszukują. Mimo wielu zajęć i obowiązków w trakcie sześciomiesięcznej rotacji w Bemowie Piskim służąc w Batalionowej Grupie Bojowej, żołnierze z 2. Pułku Kawalerii znajdują czas, aby poszerzyć swoją wiedzę.

Kasia Kardasiewicz, polska tłumaczka z Grupy Bojowej odgrywa istotną rolę w poszerzaniu horyzontów intelektualnych żołnierzy. Prowadzi ona kurs języka polskiego dla początkujących w każdy wtorek i czwartek. Zajęcia te powstały z jej inicjatywy. Podczas drugiej rotacji Kasia zwróciła się z prośbą do kierownictwa Grupy Bojowej o udostępnienie sali, w której mogłyby odbywać się zajęcia.

„Zdecydowałam się to zrobić, ponieważ chciałam, aby żołnierze poznali nie tylko język polski, ale także polską kulturę, zwyczaje i historię” – powiedziała Kasia Kardasiewicz. „Nauczanie języka jest czymś więcej niż uczeniem gramatyki i struktur leksykalnych. Chodzi o dzielenie się wiedzą o społeczeństwie.”

„Pierwsza grupa uczniów była mała, ale bardzo zgrana” – wspomina Kasia Kardasiewicz. Po zakończeniu rotacji Rumuni wręczyli jej kwiaty i dyplom podpisany przez ich dowódcę jako wyraz wdzięczności. Dzięki sukcesowi z uczniami drugiej rotacji , lekcje nabrały rozpędu i grupa przybrała na sile. Obecnie składa się z około dwudziestu żołnierzy z całej Grupy Bojowej. Na lekcje przychodzą również trzej polscy uczniowie z lokalnej szkoły w Bemowie Piskim, którzy pomagają w lekcjach. Oprócz nauki języka i kultury, lekcje są szansą do wzmacniania więzi miedzy żołnierzami z różnych krajów stacjonujących w Bemowie Piskim.

„Czasami trudno jest zmotywować się do przyjścia na zajęcia po długim i wyczerpującym dniu pracy” – powiedział porucznik Matthew Kemelek, regularny uczeń ze Sztabu 2. Pułku Kawalerii. „Ale kiedy już trafisz na zajęcia zdajesz sobie sprawę, że było warto. Zajęcia są zabawne, relaksujące i są świetną okazją, by poznać ludzi z całej Grupy Bojowej.”

Zdając sobie sprawę z trudności języka polskiego, Kasia Kardasiewicz wprowadza „przyjazną atmosferę”, która zachęca uczniów do udziału w zajęciach. W programie nauczania wykorzystuje gry, piosenki, filmy wideo i inne angażujące materiały.

„Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą w moich zajęciach” – powiedziała Kasia Kardasiewicz. „Każdy ma szansę mówić i mieć pewność, że ich wymowa zostanie poprawiona w razie potrzeby. Osobiście uważam, że bardzo ważne jest, aby uczniowie byli poprawiani natychmiast by wiedzieć, co robią źle, a co dobrze.”

Lekcje wzbogacone są ponadto okresowymi wycieczkami, podczas których uczniowie mogą zapoznać się z lokalną społecznością i przećwiczyć nabyte umiejętności językowe w praktyce. Ostatnia mała miejsce 20. maja 2018 roku w Krutyniu, gdzie uczniowie pokonali 13 kilometrową trasę kajakami. Przez cały dzień, z małą pomocą p. Kasi, musieli polegać na swoich podstawowych umiejętnościach językowych, aby wejść w interakcję z mieszkańcami.

Te doświadczenia sprawiły, że chociaż żołnierze nie mogą opuścić Bemowa Piskiego z pełną płynnością języka polskiego, z pewnością pozostaną im bezcenne wspomnienia oraz umiejętność samodzielnego zamówienia pierogów.